Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

JAVNA NABAVA:


Javna nabava

Obavijest sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016):

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, kao naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa sukladno odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016).


Repozitorij