Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

NATJEČAJI:


Natječaji
Natečaj za prijem na radno mjesto viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  16 mjeseci, u punom radnom vremenu.  
Sveučilište Jurja Dobrile  u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Viši stručni referent na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“ na određeno vrijeme od  17 mjeseci, na puno radno vrijeme. Stručni suradnik/ca na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za rad na međunarodnom projektu „INTERREG V-A Standard Atlas“  na određeno vrijeme od 17 mjeseci, u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – administrativni tajnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši  ISPRAVKU   NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 92 od dana 15. studenog 2017. godine na način da se nakon riječi polje briše riječ „kliničke“ a dodaje riječ „temeljne“. Također, tekst: „grana: Interna medicina“  briše i umjesto riječi „puno“ stoji riječ „nepuno“. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište je raspisalo Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – Voditelj Odjeljka - Ureda za nabavu i održavanje na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, pet (5) godina radnog staža u struci, Certifikat u području javne nabave i poznavanje rada na PC-u.
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 16. studenog 2017. godine donio je odluku o raspisivanju natječaja za odabir studenata – asistenata za potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2017./2018. Natječaj se raspisuje za dva (2) studenta – asistenta, a studenta – asistenta može izabran samo redoviti student Sveučilišta.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti, grana: Interna medicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za kvalitetu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na Sveučilištu, za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste - stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Uredu za studente i obrazovne programe na Sveučilištu i za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I vrste – voditelj Ureda za  nabavu i održavanje  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje NATJEČAJ 1. za izbor  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV vrste – ostala radna mjesta IV vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  – jedan izvršitelj/izvršiteljica;
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:
Od akademske godine Sveučilište koristi nove internetske stranice. Starije članke objavljene na stranici Natječaji možete pronaći na adresi: http://arhiva.www.unipu.hr/index.php?id=natjecaji