Znanstvenici

Temeljem rektorove odluke iz 2012. znanstveno-istraživačku djelatnost u Centru, u sklopu svojih redovitih znanstveno-nastavnih obveza na Sveučilištu, izvode djelatnici koji su ujedno i inicijatori osnivanja Centra. Od studenog 2012. u Centru je djelovalo još dvoje volontera, od ožujka 2013. dvoje stručnih suradnika, a od rujna 2013. jedan stručni suradnik i jedan suradnik volonter. Od travnja 2014. u Centru djeluje četvero zaposlenih djelatnika i dvoje suradnika volontera. Od prosinca 2014. u Centru je dvije godine djelovala poslijedoktorandica zahvaljujući programu NEWFELPRO - Marie Curie. Od listopada 2017. Centar okuplja četiri suosnivača i četiri vanjska suradnika. Zahvaljujući istraživačkom projektu Mikrosocijalizam od travnja 2019. zaposlene su doktorandica i poslijedoktorandica pa Centar ukupno okuplja šestero zaposlenih i troje vanjskih suradnika. Povremeno stručnu praksu ovdje obavljaju studenti i doktorandi.

Rad i poslovanje Centra tijekom svog jednogodišnjeg mandata koordinira voditelj koji je za svoj rad odgovoran Vijeću Centra i rektoru Sveučilišta. Voditeljica Centra u razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 31. srpnja 2019.: izv. prof. dr. sc. Lada Duraković.

 

Igor Duda

Izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000.) te magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Objavio je tri autorske knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.), Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010.) i Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2015.). Urednik je ili suurednik nekoliko zbornika radova. Voditelj je istraživačkih projekata koje podupire HRZZ: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2014-2017.) i Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (2018-2022.). Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela, bio je prvi voditelj CKPIS-a u godini 2012/13. i ponovno 2016/17. te predstojnik Odsjeka za povijest od 2013. do 2017.

 

Lada Duraković

Izvanredna je profesorica na Muzičkoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani diplomirala je muzikologiju (1992.). Magistrirala je (2003.) i doktorirala (2007.) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područje njezina znanstvenog interesa jest interakcija ideologije i glazbe u 20. stoljeću. Objavila je dvije knjige: Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926. – 1943. (2003.) i Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966. (2011). Članica je Hrvatskog muzikološkog društva te Hrvatskog novinarskog društva. Bila je voditeljica CKPIS-a u godini 2014/15. i ponovno 2018/19.

 

Boris Koroman

Viši je asistent na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. kroatistiku i etnologiju, a 2014. doktorirao na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture obranivši disertaciju Predodžba društvene i političke tranzicije u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Posljednjih godina u središtu njegova interesa su teme odnosa književnosti, umjetnosti i kulture i političko-ideoloških paradigmi. Objavio je više članaka iz područja književnosti, folkloristike, etnografije, novih medija i muzeologije. Bio je voditelj je CKPIS-a u godini 2015/16.

 

Andrea Matošević

Izvanredni je profesor na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi diplomirao je etno-antropologiju i talijansku književnost (2003.) te završio diplomski studij interkulturalnih studija (2005.), a doktorski studij etnologije i kulturne antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.). Područje njegova interesa nalazi se u domeni etno-antropologije, povijesti antropologije/etnologije, usmene povijesti, industrijske antropologije, popularne kulture, teorija multikulturalizma, filozofije itd. Autor je knjiga Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.) i Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.) te suautor knjige Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi (s Teom Škokić, 2014.). Član je Hrvatskog etnološkog društva te Društva europskih socijalnih antropologa. Bio je voditelj CKPIS-a u godini 2013/14. i 2017/18.

 

Anita Buhin

Poslijedoktorandica zaposlena u Centru od travnja 2019. na projektu Mikrosocijalizam te višegodišnja suradnica Centra i njegovih projekata. Završila je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti i hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2012.) te poslijediplomski doktorski studij povijesti i civilizacije na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci (2019.) obranivši disertaciju Yugoslav Socialism “Flavoured with Sea, Flavoured with Salt”: Mediterranization of Yugoslav Popular Culture in the 1950s and 1960s under Italian Influence.  U središtu njezina interesa su kulturna i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na popularnu kulturu i nogomet u socijalizmu.

 

Tina Filipović

Asistentica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli i u CKPIS-u gdje je od travnja 2019. zaposlena preko projekta Mikrosocijalizam i Projekta razvoja karijera mladih istraživača (HRZZ). Završila je preddiplomski (2011.) i diplomski studij (2015.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2018. doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U CKPIS-u je surađivala na projektu Changing Representations of Socialist Yugoslavia. U Narodnom muzeju u Labinu bila je na jednogodišnjem stručnom osposobljavanju te potom 2018. položila stručni ispit za kustosa. Na projektu Mikrosocijalizam istražuje SUBNOR.

  • Osobna stranica (uskoro)

 

Chiara Bonfiglioli

Vanjska suradnica, a 2014-2017. postdoktorandica u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma preko programa NEWFELPRO. Sada zaposlena na University College Cork. Završila je preddiplomski studij političkih znanosti u Bologni te diplomski i poslijediplomski doktorski studij na Institutu za povijest i kulturu (program Rodni studiji) u Utrechtu. Od 2012. do 2014. radila je na Sveučilištu u Edinburghu kao postdoktorandica i suradnica na projektu CITSEE. U doktorskoj disertaciji bavila se ženskim političkim i društvenim aktivizmom u Italiji i Jugoslaviji (1945-1957). Objavila je više radova o povijesti žena i feminizma u europskom kontekstu. Posljednjih godina istražuje utjecaj postsocijalističke tranzicije i deindustrijalizacije na rodne odnose u bivšoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na radnice u tekstilnoj industriji.

 

Igor Stanić

Doktorand, vanjski suradnik Centra i naslovni asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Završio je preddiplomski (2009.) i diplomski studij (2012.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2012. doktorand je na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegova posebnog interesa je društvena povijest druge polovice dvadesetoga stoljeća s naglaskom na radništvo u socijalizmu. Član je Istarskoga povijesnog društva i Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

 

Saša Vejzagić

Doktorand i vanjski suradnik Centra. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, te diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2013.) Od 2015/16. na poslijediplomskom je doktorskom studiju na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci.  U središtu njegova interesa su ekonomska, poslovna, politička, radnička i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na jugoslavenski socijalizam.

 

Studenti kao suradnici na projektima:
Tina Filipović (2015.), Sara Žerić i David Žufić (2018-2019.)

Studenti na praksi:
Mateo Dragičević, Ana Rebić, David Žufić (2016/17.)

Erasmus+ Traineeship za doktorande:
Iva Jelušić (CEU) (2018/19.)