Znanstvenici

Temeljem rektorove odluke znanstveno-istraživačku djelatnost u Centru, u sklopu svojih redovitih znanstveno-nastavnih obveza na Sveučilištu, izvode djelatnici koji su ujedno i inicijatori osnivanja Centra. Od studenog 2012. u Centru je djelovalo dvoje volontera, od ožujka 2013. dvoje stručnih suradnika, a od rujna 2013. jedan stručni suradnik i jedan suradnik volonter. Od travnja 2014. u Centru djeluje četvero zaposlenih djelatnika i dvoje suradnika volontera. Od prosinca 2014. u Centru djeluje postdoktorandica zahvaljujući programu NEWFELPRO - Marie Curie. Od listopada 2017. Centar okuplja četiri suosnivača i četiri vanjska suradnika.

Rad i poslovanje Centra tijekom svog jednogodišnjeg mandata koordinira voditelj koji je za svoj rad odgovoran Vijeću Centra i rektoru Sveučilišta. Voditeljica Centra u razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 31. srpnja 2019.: izv. prof. dr. sc. Lada Duraković.

Igor Duda

Izvanredni je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000.) te magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Objavio je tri autorske knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.), Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010.) i Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2015.). Urednik je ili suurednik nekoliko zbornika radova. Voditelj je istraživačkih projekata koje podupire HRZZ: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2014-2017.) i Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (2018-2022.). Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela, bio je prvi voditelj CKPIS-a u godini 2012/13. i ponovno 2016/17. te predstojnik Odsjeka za povijest od 2013. do 2017.

Lada Duraković

Izvanredna je profesorica na Muzičkoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani diplomirala je muzikologiju (1992.). Magistrirala je (2003.) i doktorirala (2007.) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područje njezina znanstvenog interesa jest interakcija ideologije i glazbe u 20. stoljeću. Objavila je dvije knjige: Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926. – 1943. (2003.) i Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966. (2011). Članica je Hrvatskog muzikološkog društva te Hrvatskog novinarskog društva. Bila je voditeljica CKPIS-a u godini 2014/15. i ponovno 2018/19.

Boris Koroman

Viši je asistent na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. kroatistiku i etnologiju, a 2014. doktorirao na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture obranivši disertaciju Predodžba društvene i političke tranzicije u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Posljednjih godina u središtu njegova interesa su teme odnosa književnosti, umjetnosti i kulture i političko-ideoloških paradigmi. Objavio je više članaka iz područja književnosti, folkloristike, etnografije, novih medija i muzeologije. Bio je voditelj je CKPIS-a u godini 2015/16.

Andrea Matošević

Izvanredni je profesor na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi diplomirao je etno-antropologiju i talijansku književnost (2003.) te završio diplomski studij interkulturalnih studija (2005.), a doktorski studij etnologije i kulturne antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.). Područje njegova interesa nalazi se u domeni etno-antropologije, povijesti antropologije/etnologije, usmene povijesti, industrijske antropologije, popularne kulture, teorija multikulturalizma, filozofije itd. Autor je knjiga Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.) i Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.) te suautor knjige Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi (s Teom Škokić, 2014.). Član je Hrvatskog etnološkog društva te Društva europskih socijalnih antropologa. Bio je voditelj CKPIS-a u godini 2013/14. i 2017/18.

Chiara Bonfiglioli

Vanjska suradnica, a 2014-2017. postdoktorandica u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma preko programa NEWFELPRO. Sada zaposlena na University College Cork. Završila je preddiplomski studij političkih znanosti u Bologni te diplomski i poslijediplomski doktorski studij na Institutu za povijest i kulturu (program Rodni studiji) u Utrechtu. Od 2012. do 2014. radila je na Sveučilištu u Edinburghu kao postdoktorandica i suradnica na projektu CITSEE. U doktorskoj disertaciji bavila se ženskim političkim i društvenim aktivizmom u Italiji i Jugoslaviji (1945-1957). Objavila je više radova o povijesti žena i feminizma u europskom kontekstu. Posljednjih godina istražuje utjecaj postsocijalističke tranzicije i deindustrijalizacije na rodne odnose u bivšoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na radnice u tekstilnoj industriji.

Igor Stanić

Doktorand, vanjski suradnik Centra i naslovni asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Završio je preddiplomski (2009.) i diplomski studij (2012.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2012. doktorand je na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegova posebnog interesa je društvena povijest druge polovice dvadesetoga stoljeća s naglaskom na radništvo u socijalizmu. Član je Istarskoga povijesnog društva i Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

Anita Buhin

Doktorandica i vanjska suradnica Centra. Završila je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti i hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, te diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2012.) Od 2013/14. na poslijediplomskom je doktorskom studiju na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci.  U središtu njezina interesa su kulturna i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na popularnu kulturu i nogomet u socijalizmu.

Saša Vejzagić

Doktorand i vanjski suradnik Centra. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, te diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2013.) Od 2015/16. na poslijediplomskom je doktorskom studiju na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci.  U središtu njegova interesa su ekonomska, poslovna, politička, radnička i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na jugoslavenski socijalizam.

 

Studenti kao suradnici na projektima: Tina Filipović (2015.), Sara Žerić i David Žufić (2018-2019.)
Studenti na praksi: Mateo Dragičević, Ana Rebić, David Žufić (2016/17.)
Erasmus+ Traineeship za doktorande: Iva Jelušić (CEU) (2018/19.)